2004

Święto najmłodszych czytelników Brandstaettera (Rok 2004)

Dzień Brandstaettera, obchodzony w roku 2004 dnia 24 września, miał niezwykłą oprawę. W tym roku Stowarzyszenie zainicjowało i przygotowało pierwszą edycję konkursu interdyscyplinarnego dla dzieci, młodzieży i nauczycieli "Roman Brandstaetter - zamieszkały w Biblii". Na adres siedziby Stowarzyszenia wpłynęło wiele prac plastycznych, literackich, projektów stron internetowych i projekt przedstawienia teatralnego. Autorami byli bardzo młodzi ludzie, którzy pod przewodnictwem swych nauczycieli zechcieli wgłębić się w trudną twórczość autora "Jezusa z Nazarethu" i za pomocą różnych technik przekazać swoje zrozumienie Jego myśli. Komisja złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia, Kuratorium Oświaty, Wydziału Kultury Urzędu Miasta miała kłopot z wyłonieniem laureatów, bowiem wszystkie nadesłane propozycje okazały się bardzo interesujące. O godzinie 12 na już tradycyjnym złożeniu kwiatów i modlitwie na grobie Pisarza nad Jego mogiłą pochylił się piękny sztandar niesiony przez delegację młodzieży, dyrekcji i nauczycieli jedynego gimnazjum w Polsce noszącego imię Brandstaettera - z Jego rodzinnego miasta Tarnowa.

Podczas Mszy św. w katedrze - celebrowanej przez JE Ks Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego - sztandar z wyhaftowanym fragmentem Poematu o trzcinie "Jestem gdy jestem dobry" świadczył o wielkiej sile moralnego przesłania twórczości i życia Brandstaeretttera, które może być wzorcem dla młodzieży. Wielką niespodzianką dla wszystkich był śpiew znanej piosenkarki Eleni, który ubogacił podniosłą liturgię.

Po Mszy św. przedstawiciele Władz Miasta, Kuratorium i Stowarzyszenia wręczyli w auli Wydziału Teologicznego nagrody zwycięzcom konkursu. Bardzo cieszyła wszystkich liczna obecność młodzieży i nauczycieli, co daje nadzieję, że niełatwa przecież twórczość Brandstaettera będzie rozumiana także przez najmłodszych czytelników.

Zwycięzcom pogratulował także JE Ksiądz Arcybiskup, który zaszczycił nas swoją obecnością. Wszyscy z radością wysłuchali krótkiego koncertu Eleni, a następnie obejrzeli przedstawienie na motywach twórczości Brandstaettera młodzieżowego teatru z Lubicza, który zajął I miejsce. Bardzo młodzi aktorzy przy użyciu skromnych środków, umownych kostiumów i rekwizytów pokazali jak głęboko można poruszyć widza. Przedstawienie przygotowane przez grupę dzieci i ich opiekunkę p. Marię Kalas, piękne rysunki i grafiki oraz inne prace wystawione w auli i oglądane z wielkim zainteresowaniem przez Gości wieczoru dowiodły, że umiejętność odczytania i interpretacji symboliki utworów Brandstaettera jest dostępna także najmłodszym odbiorcom Jego twórczości - najmłodszym, ale przez to może bardziej wrażliwym...

Ewa Krawiecka