Zarząd Stowarzyszenia imienia Romana Brandsteattera

prezes - Ewa Krawiecka
wiceprezes - Adam Mazurek
skarbnik - Dominik Paukszta
sekretarz - Ada Jadwiga Matysiak
członek Zarządu - Beata Anna Święcicka

Komisja rewizyjna

  • Jan Cywiński,
  • Zdzisław Kapera,
  • ks. Rafał Ostrowski.