Zarząd Stowarzyszenia imienia Romana Brandsteattera

Zarząd:
  • Prezes – Aleksandra Wyganowska
  • Wiceprezes – Katarzyna Zagórska
  • Skarbnik – Danuta Bartosz
  • Sekretarz – Ada Jadwiga Matysiak
  • Członek zarządu - Maria Magdalena Pocgaj
 
Komisja rewizyjna:
  • ks. Rafał Ostrowski
  • Małgorzata Jańczak