Wieczór poświęcony pamięci Przemysława Bystrzyckiego

Wieczór poświęcony pamięci Przemysława Bystrzyckiego

 

W dniu 16 listopada 2005 r. - w pierwszą rocznicę śmierci pisarza Przemysława Bystrzyckiego, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera, zesłańca do Kazachstanu i więźnia UB, cichociemnego żołnierza AK - odbyło się uroczyste spotkanie w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu przy pl. Wolności. Łączyło ono elementy sympozjum, a mianowicie obiektywną analizę pisarstwa Bystrzyckiego oraz refleksję nad konstrukcją myślową i duchową Pisarza, z prywatnymi wspomnieniami niezwykłego Człowieka, Przyjaciela i Ojca.

 

Program "Spotkania z Przemysławem Bystrzyckim w pierwszą rocznicę śmierci" zawierał następujące punkty:

- "Pisarz niestrudzonej pamięci" - słowo Eugenii R. Dabertowej o pisarstwie Przemysława Bystrzyckiego;

- "Za późno poznałem autora Szabasów z Brandstaetterem" - refleksja ks. prof. Jana Kantego Pytla;

- wspomnienie o Ojcu prof. Marii Elżbiety Wesołowskiej;

- wiersz Barbary Jęczowej pt. "Ojciec"

- prezentacja książki Eugenii R. Dabertowej "Taśma życia Przemysława Bystrzyckiego" przez Reginę Kurewicz.

 

W atmosferę wieczoru wprowadził dyrektor Biblioteki Wojciech Spaleniak, który przywołał trzy wydarzenia wiążące P. Bystrzyckiego z poznańską książnicą. Po pierwsze, jubileusz 50-lecia literackiego debiutu Pisarza tomikiem opowiadań "Warkocze", wydanego przed półwieczem staraniem tejże Biblioteki; po drugie, wielokrotne obecności Pisarza w tym miejscu, gdzie odbywały się promocje Jego książek i spotkania z czytelnikami, a także zaangażowanie Bystrzyckiego, wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich w walkę o jej rozwój; po trzecie, uroczysty jubileusz 80-lecia urodzin Pisarza obchodzony w 2003 r. Powróciła aura dawnych spotkań z Pisarzem, tak iż duch Jego zdawał się być obecny w tym miejscu oraz w sercach i żywej pamięci uczestników spotkania.

E. R. Dabertowa pokazała w referacie źródła twórczości Pisarza, autora 21 książek. Stanowi je materia autobiograficzna wpisująca się w żywą historię okresu II wojny światowej; pisarz polskiego losu uznał bowiem za swoją misję utrwalenie dramatycznych przeżyć pokolenia, oddając pióro w służbę narodowej Pamięci.

Ks. prof. J. K. Pytel przedstawił P. Bystrzyckiego jako myśliciela i człowieka, w kontekście Jego związków z R. Brandstaetterem. Refleksje osobiste Księdza Profesora, przyjaciela Pisarza, mieszały się z zobiektywizowanym spojrzeniem naukowca.

Wspomnienia córki P. Bystrzyckiego - prof. M. E. Wesołowskiej o niezwykłym Ojcu i Mentorze, uzupełnione recytacjami dwóch wierszy drugiej córki, B. Jęczowej, nadały spotkaniu ciepła i owiały wzruszeniem. Jeden z wierszy napisała ona w dniu uroczystości, a zawarła w nim najbardziej intymne przeżycia z godzin trwania u łoża umierającego Ojca.

Na zakończenie spotkania R. Kurewicz przedstawiła niezwykle wnikliwą analizę świeżo wydanej książki E. R. Dabertowej, której kanwą stały się rozmowy prowadzone z Pisarzem niemal do Jego śmierci. Recenzentka dała pokazał rzadkiej umiejętności wnikliwego odczytania książki.

Rocznicę śmierci Pisarza - Honorowego Obywatela dwóch miast: Poznania i Przemyśla - upamiętnia także wystawa "Przemysław Bystrzycki (1923-2004) - pisarz polskiego losu", przygotowana przez kuratora wystawy - Reginę Kurewicz w Domu Literatury przy ul. Wronieckiej 14 w Poznaniu (ekspozycja do 20 grudnia 2005 r.).

E. R. D.