Stowarzyszenie a UAM

List J.M. Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr. hab. Stefana Jurgi