Wystawa ekslibrisów ze zbiorów ks. Leona Formanowicza