Jubileusz ks. prof. Jana Kantego Pytla

Ks. prof. Jan Kanty Pytel, honorowy prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera świętuje w tym roku swój żelazny jubileusz - 65. rocznicę święceń kapłańskich. W parafii św. Jana Kantego w Poznaniu, z którą związany jest Ksiądz Profesor od pół wieku, 2 czerwca 2019 r. odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli przyjaciele Jubilata, przede wszystkim księża, uczniowie, parafianie, reprezentanci środowisk naukowych i literackich.

Odznaczenie ks. prof. Jana Kantego Pytla

5 marca 2019 r. w sali herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” ks. prof. Janowi Kantemu Pytlowi, współtwórcy Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera. Odznaka została przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego za wybitny dorobek twórczy Księdza Profesora i zasługi w ocaleniu pamięci poznańskich poetów i prozaików: Romana Brandstaettera, Kazimiery Iłłakiewiczówny, Wojciecha Bąka, Eugeniusza Paukszty, Przemysława Bystrzyckiego i innych.

Gala wręczenia nagród "ZNAKI DOBRA".

ZAPROSZENIE

22 marca 2019 roku o godzinie 16.00
w Pałacu Działyńskich w Poznaniu

odbędzie się gala wręczenia nagród "ZNAKI DOBRA".

Zapraszamy członków naszego Stowarzyszenia do udziału w tej uroczystości, w czasie której

Jan Tycner będzie prezentował poezje Romana Brandstaettera.

Zostanie równiez wręczona nagroda ufundowana przez Prezesa Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera

dla dziennikarza, który swoim artykułem odpowiedział na stwierdzenie Romana Brandstaettera

Pierwsza  w Polsce integralna katecheza o Apokalipsie (pomysł i realizacja – A. Wyganowska, Radio Emaus, Poznań)

Począwszy od grudnia 2017 roku odbywały się w Radiu Emaus seminaria, dotyczące ostatniej księgi Biblii, jaką jest Apokalipsa św. Jana. Kilka osób ze Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera przygotowało referaty i opracowania na tematy, zaproponowane przez ks. prof. Jana Kantego Pytla. Dotyczyły one głównie występujących w Apokalipsie symboli, wizji i proroctw. Poprzedziły je dwa opracowania, mówiące o kolekcji zabytkowych gobelinów z zamku Andegawenów w Angers, na których zostały przedstawione w sposób unikatowy wszystkie symbole, występujące na kartach tej świętej księgi.

Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej

W dniach 25 – 27 października 2018 r. odbyła się 

II Międzynarodowa Konferencja Poetycka 
Poznań – Piła – Kalisz

Organizatorami II MKP były Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM, Fundacja Literacka „Jak podanie ręki” i Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera. 

 

Spotkanie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera zaprosiło swoich członków i osoby zainteresowane na spotkanie z prof. UKSW dr. hab. Grzegorzem Łęcickim - pisarzem, pedagogiem, teologiem kultury, doktorem habilitowanym nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu. Temat spotkania: "Wolni i Suwerenni - pokolenie Romana Brandstaettera i ks. Zdzisława Peszkowskiego" spotkał się z dużym zainteresowaniem i sugestią zorganizowania kolejnych spotkań z prof. Łęcickim.

Tarnów wspomina Romana Brandstaettera

3 października 2018 roku w Tarnowie odbyła się uroczystość upamiętniająca wielkiego syna tego miasta - Romana Brandstaettera. Na zaproszenie tarnowskiego Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera w uroczystości pod pomnikiem Patrona Gimnazjum wzięła udział delegacja Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera z Poznania: ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel, ks. dr Rafał Ostrowski i Aleksandra Wyganowska. 

Wizyta w Wolsztynie

Na zaproszenie "Głosu Wolsztyńskiego" przedstawiciele Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera gościli 17 września 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Zawodowych we Wolsztynie.

Prelekcję dla uczniów zatytułowaną "Wolni i Suwerenni – twórczość Romana Brandstaettera i ks. Zdzisława Peszkowskiego” wygłosił prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki.

 

Nie zapominamy o Romanie Brandstaetterze

W  trzydziestą rocznicę śmierci Romana Brandstaettera ukazała się książka Nie zapominamy. Świadectwa pamięci o Romanie Brandstaetterze” (pod redakcją Krzysztofa A. Tochmana, Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów-Warszawa 2017), wydana bardzo starannie, w twardej okładce, wzbogacona 33 fotografiami. Książkę otwiera wiersz ks. bp. Józefa Zawitkowskiego „Znam go tylko z czytania” kończący się słowami: 
„Wielki jest Brandstaetter
szkoda, że już nieczytany
i zapomniany. 
Będzie nam potrzebny.”