Licealista z Trzcianki, Maciej Pawłowski, pyta ks. prof. Jana Kantego Pytla, prezesa Stowarzyszenia, o Romana Brandstaettera

Czy mógłby ksiądz opowiedzieć nam o Stowarzyszeniu Romana Brandstaettera?

Stowarzyszenie powstało w roku 2002, zostało zapisane w Krajowym Rejestrze. Sądowym. Wyznaczyło ono sobie cele natury kulturalnej, a także ekumenicznej – dialogu międzywyznaniowego. Jednym z zadań było promowanie twórczości Romana Brandstaettera. Poświęciliśmy uwagę również innym pisarzom, konkretnie P. Bystrzyckiemu, K. Iłłakowiczównie, E. Paukszcie i W. Bąkowi.

Czy znał ksiądz Romana Brandstaettera osobiście?

III Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera

W dniach 22 - 24 listopada 2013 r. w Trzciance odbędzie się III Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera.

Szczegółowe informacje o konkursie i jego regulamin znajdują się poniżej.


REGULAMIN

III Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera w Trzciance

MDK Trzcianka 22 – 24 listopada 2013 r.

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance przy wsparciu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Burmistrza Trzcianki

Instytucje wspierające: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. Iłlakowiczówny w Trzciance, Trzcianecki Dom Kultury, Biblioteka Parafialna w Trzciance

II Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera w Trzciance

W Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance w dniach 23-24 listopada 2012 r. odbył się II Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera. Jury Konkursu w składzie Magdalena Płaneta, Krzysztof Skibski i Wojciech Winiarski, po wysłuchaniu 20 recytacji, przyznało pierwszą nagrodę Danielowi Stachule z Poznania, a drugą Mateuszowi Kowalskiemu z Trzcianki i Zuzannie Saporznikow z Poznania. Trzecią nagrodę otrzymały trzy uczestniczki: Marlena Murdzia z Trzcianki, Matylda Ignasińska z Trzcianki i Marta Kusak z Poznania. Ponadto przyznano dwa wyróżnienia oraz nagrodę Teatru Poezji LOTKA i nagrodę publiczności.

PAMIĘCI PRZYJACIELA


Emil Jan Havliček

Kaplica w Hosticach

25 kwietnia 2012 r. w wieku 71 lat odszedł do Pana tłumacz utworów Romana Brandstaettera na język czeski, pisarz i krytyk literacki, serdeczny przyjaciel Polski i członek naszego Stowarzyszenia, Emil Jan Havliček, proboszcz parafii Kościoła Husyckiego w Hosticach nad Morawą. Uroczystości pogrzebowe odbyły się się 4 maja 2012 roku - rano zostało odprawione nabożeństwo żałobne w kaplicy w Hosticach , a pogrzeb tego samego dnia w południe w Ołomuńcu.

Psalmy Romana Brandstaettera

W maju 2011 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod powyższym tytułem, której pokłosiem jest książka pod redakcją ks. prof. dra hab. Jana Kantego Pytla i dr Anastazji Seul, wydana przez Wydział Teologiczny UAM. Zawiera ona teksty 12 referatów dotyczących zarówno poszczególnych psalmów autorstwa Romana Brandstaettera, jak i ich prezentację na tle polskich psalmów literackich XX wieku i obszerną odpowiedź na pytanie dlaczego polscy poeci pisali psalmy. Książka została zadedykowana tłumaczom dzieł Romana Brandstaettera: Igorowi Baranowowi (Moskwa), Walentinowi Iwczence (Charków), Swietłanie Panicz (Moskwa) i Emilowi Havličkowi (Hostice).

Dzień Brandstaettera 2011

8 października 2011 r. obchodziliśmy po raz dziesiąty Dzień Brandstaettera, który Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera zainicjowało w 2002 r. w 15. rocznicę śmierci Pisarza.. Zgodnie z dziesięcioletnią tradycją, o godz. 12 członkowie Stowarzyszenia zebrani na cmentarzu miłostowskim przy grobie Romana i Reginy Brandstaetterów złożyli wiązanki kwiatów na płycie grobu i odmówili modlitwę „Anioł Pański” w ich intencji. Po południu, w tej samej intencji Mszę św. w kaplicy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odprawił ks. prof. Jan Kanty Pytel, który we wprowadzeniu do liturgii eucharystycznej powiedział m.in.

Pierwszy Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera

Z radością przyjęliśmy zorganizowanie w Trzciance w dniach 23-24 września 2011 r. I Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Romana Brandstaettera. Oprócz konkursów brandstaetterowskich w Opalenicy i Tarnowie, mamy więc nowy konkurs promujący twórczość Romana Brandstaettera, prowadzony zarówno w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, jak i w kategoprii dorosłych.

Pasja Szczecińska

Kliknij aby zobaczyć zdjęciaW dniu 19 kwietnia 2011 r. odbyła się prapremiera Pasji Szczecińskiej pod hasłem „Jesteś tym, kim będziesz jutro”. Mecenat nad koncertem objęło miasto Szczecin, a patronat honorowy Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera.

Dzień Brandstaettera 2010

Dnia 2 października 2010 nad grobem Romana Brandstaettera i Jego żony Reny pochyliła się grupa przedstawicieli Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera. Zarówno chwile nad mogiłą, jak i późniejszą celebrację Eucharystii w kaplicy Wydziału Teologicznego przepełniał nastrój refleksji i duchowego wyciszenia - niezbędny do przyjęcia pisarstwa, które było modlitewną kontemplacją Tajemnicy. Ks. prof. Jan Kanty Pytel wspomniał, iż twórczość autora „Jezusa z Nazarethu” swoją mocą dźwiga czytelników ku Prawdzie, Dobru i Pięknu. Za dar niezwykłego poetyckiego języka, głębokie myśli filozofa, teologa i mistrza słowa, jakim był Brandstaetter, należy dziękować Bogu.
EK