Mowa podczas Mszy św. pogrzebowej za śp. Romana Brandstaettera

Wśród tekstów napisanych przez śp. ks. prof. J.K. Pytla znaleźliśmy jego mowę podczas Mszy św. pogrzebowej za śp. Romana Brandstaettera. Poniżej prezentujemy ten tekst. 

 

ks. Jan Kanty Pytel Poznań

5.X.1987 kościół oo. Dominikanów

Mowa podczas Liturgii Eucharystycznej za śp. R. Brandstaettera, której przewodniczył Abp Metropolita Poznański

Najdostojniejszy Pasterzu Kościoła Poznańskiego,

Umiłowani czciciele Boga i świadkowie wiary. 

Kondolencje z Rosji

Otrzymaliśmy kondolencje z powodu śmierci ks prof. Jana Kantego Pytla, nadesłane przez p. Igora Baranowa – dyrektora wydawnictwa oo. Franciszkanów w Moskwie i redaktora rosyjskiej „Encyklopedii Katolickiej”. Oto ich treść w językach rosyjskim i polskim.

 

List z Tarnowa

Szanowni Państwo,
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. prof. Jana Kantego Pytla – wielkiego Przyjaciela nieistniejącego już, niestety, Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera

Jubileusz ks. prof. Jana Kantego Pytla

Ks. prof. Jan Kanty Pytel, honorowy prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera świętuje w tym roku swój żelazny jubileusz - 65. rocznicę święceń kapłańskich. W parafii św. Jana Kantego w Poznaniu, z którą związany jest Ksiądz Profesor od pół wieku, 2 czerwca 2019 r. odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli przyjaciele Jubilata, przede wszystkim księża, uczniowie, parafianie, reprezentanci środowisk naukowych i literackich.

Odznaczenie ks. prof. Jana Kantego Pytla

5 marca 2019 r. w sali herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” ks. prof. Janowi Kantemu Pytlowi, współtwórcy Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera. Odznaka została przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego za wybitny dorobek twórczy Księdza Profesora i zasługi w ocaleniu pamięci poznańskich poetów i prozaików: Romana Brandstaettera, Kazimiery Iłłakiewiczówny, Wojciecha Bąka, Eugeniusza Paukszty, Przemysława Bystrzyckiego i innych.

Gala wręczenia nagród "ZNAKI DOBRA".

ZAPROSZENIE

22 marca 2019 roku o godzinie 16.00
w Pałacu Działyńskich w Poznaniu

odbędzie się gala wręczenia nagród "ZNAKI DOBRA".

Zapraszamy członków naszego Stowarzyszenia do udziału w tej uroczystości, w czasie której

Jan Tycner będzie prezentował poezje Romana Brandstaettera.

Zostanie równiez wręczona nagroda ufundowana przez Prezesa Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera

dla dziennikarza, który swoim artykułem odpowiedział na stwierdzenie Romana Brandstaettera

Pierwsza  w Polsce integralna katecheza o Apokalipsie (pomysł i realizacja – A. Wyganowska, Radio Emaus, Poznań)

Począwszy od grudnia 2017 roku odbywały się w Radiu Emaus seminaria, dotyczące ostatniej księgi Biblii, jaką jest Apokalipsa św. Jana. Kilka osób ze Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera przygotowało referaty i opracowania na tematy, zaproponowane przez ks. prof. Jana Kantego Pytla. Dotyczyły one głównie występujących w Apokalipsie symboli, wizji i proroctw. Poprzedziły je dwa opracowania, mówiące o kolekcji zabytkowych gobelinów z zamku Andegawenów w Angers, na których zostały przedstawione w sposób unikatowy wszystkie symbole, występujące na kartach tej świętej księgi.