Szanowni Państwo - Miłośnicy twórczości Romana Brandstaettera.

Za nami pierwsze działania nowego zarządu Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera, którego mam zaszczyt być prezesem. Początki zawsze stanowią czas wyzwań, a jednocześnie pewnych planów. Staraliśmy się kontynuować działania wcześniej realizowane przez stowarzyszenie na płaszczyźnie popularno-naukowej oraz kulturalno edukacyjnej. Ich kalendarium nadal wyznaczać będą  daty i rocznice związane z życiem i działaniem Romana Brandstaetter. Chcemy także podjąć nowe inicjatywy.

ZAPROSZENIE

Wolni i suwerenni 
Pokolenie wolności

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości                                
Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera i Fundacja "Jak podanie ręki" 
zapraszają na spotkanie

z prof. UKSW dr hab. Grzegorzem Łęcickim

Podczas wykładu zostaną zaprezentowani pisarze: Roman  Brandstaetter i ks. Zdzisław Peszkowski, a inspiracją do dyskusji stanie się ich twórczość oraz wartości, którymi żyli -  religia, patriotyzm, wychowanie ku wolności. 

Twórcza sylwetka Romana Brandstaettera w cyklu „Ocalić w naszej pamięci” (5.12.2017)

…Więc wiem
Że nic się nie dzieje przedwcześnie
I nic się nie dzieje za późno
I wszystko się dzieje w swym czasie
Wszystko…
Wszystkie uczucia, spotkania,
Odejścia, powroty, czyny, zamiary,
Zawsze właściwą godzinę biją Boże Zegary.
                                       /Roman Brandstaetter/

JAK BEZPIEKA INWIGILOWAŁA ROMANA BRANDSTAETTERA

    W roczniku literacko-społecznym Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą  ukazała się interesująca praca dr. Krzysztofa Tochmana „Od syjonizmu do katolicyzmu. Roman Brandstaetter” („Ekspresje”, str. 222-245, Londyn 2014). Autor wyżej wymienionej pracy, historyk i pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawił w niej, między innymi, informacje o inwigilacji pisarza przez UB. Warto je pokrótce przedstawić, gdyż nie były one dotąd publikowane.