Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera

Poznań, 17 września 2017

Zawiadomienie


Działając na podstawie §18 pkt.2,2. Statutu Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera - wobec faktu rezygnacji pani Ewy Krawieckiej z funkcji
Prezesa Stowarzyszenia oraz rezygnacji z mandatu przez dwóch innych członków Zarządu
Komisja Rewizyjna na podstawie § 20 pkt.2 oraz pkt. 6.3 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera,
które odbędzie się na Wydziale Teologicznym UAM na ul. Wieżowej 2/4, dnia 19 października 2017 (czwartek) w auli A2.

Romana Brandstaettera sztuka pisania listów

Okładka

Niezwykłe listy nacechowane żywym temperamentem pisarskim można przeczytać w wydanej przez Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” książce, opracowanej przez Ewę Krawiecką pt. „Stęskniło mi się za Twoją litewską mordą, Drogi Eugeniuszu…” Listy Romana Brandstaettera do Eugeniusza Paukszty, tzw. zakopiańskie z lat 1949–1957. Teksty i konteksty. 

JAK BEZPIEKA INWIGILOWAŁA ROMANA BRANDSTAETTERA

    W roczniku literacko-społecznym Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą  ukazała się interesująca praca dr. Krzysztofa Tochmana „Od syjonizmu do katolicyzmu. Roman Brandstaetter” („Ekspresje”, str. 222-245, Londyn 2014). Autor wyżej wymienionej pracy, historyk i pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawił w niej, między innymi, informacje o inwigilacji pisarza przez UB. Warto je pokrótce przedstawić, gdyż nie były one dotąd publikowane.

Schronisko, w którym się mogą spotkać szukający Prawdy

Jest nim książka; ostatnia publikacja Księdza Profesora Jana Kantego Pytla zatytułowana „Świat cały rozgorzał i w ogniach stoi” – Refleksje z wczoraj na jutro” (Poznań 2016, Wydawn. Pallotinum).

Wiedeń Romana Brandstaettera

Instytut Polski w Wiedniu zorganizował 15 listopada 2016 r. spotkanie z cyklu „Wielkie przyjaźnie polsko-austriackie” poświęcone przyjaźni Romana Brandstaettera z Franzem Theodorem Csokorem, wybitnym pisarzem i dramaturgiem austriackim.
Przy tej okazji warto przypomnieć co o związkach Brandstaettera z Wiedniem napisał o. Jan Góra w swojej książce „Był jak przechodzień do domu Ojca. W dziesiątą rocznicę śmierci Romana Brandstaettera” (wyd. W drodze, Poznań 1997). Oto kilka fragmentów tej książki:
Subskrybuje zawartość