Cichociemny i Pisarz - Przemysław Bystrzycki

Terebinty wyrosłe na poznańskiej ziemi

Twórcza sylwetka Romana Brandstaettera w cyklu „Ocalić w naszej pamięci” (5.12.2017)

…Więc wiem
Że nic się nie dzieje przedwcześnie
I nic się nie dzieje za późno
I wszystko się dzieje w swym czasie
Wszystko…
Wszystkie uczucia, spotkania,
Odejścia, powroty, czyny, zamiary,
Zawsze właściwą godzinę biją Boże Zegary.
                                       /Roman Brandstaetter/

Wybory uzupełniające

W wyborach uzupełniających przeprowadzonych na zebraniu w dniu 6 marca 2018 r. 
na członka Zarządu wybrano:
  • Marię Magdalenę Pocgaj
oraz powołano komisję rewizyjną w składzie:
  • ks. dr Rafał Ostrowski
  • Małgorzata Jańczak.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera

Dnia 19 października 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera, na którym wybrano nowy Zarząd w składzie:
  • Prezes – Aleksandra Wyganowska
  • Wiceprezes – Katarzyna Zagórska
  • Skarbnik – Danuta Bartosz
  • Sekretarz – Ada Jadwiga Matysiak

Zaproszenie na spotkanie w 30. rocznicę śmierci Romana Brandstaettera

Zaproszenie
Zapraszamy na spotkanie wokół filmów "Widziałem wielu bogów" oraz "Raj nieodzyskany" poświęcone Romanowi Brandstaetterowi w 30 lat od śmierci.
Spotkanie, któremu towarzyszy wystawa, odbędzie się 6 grudnia 2017 o godz. 18 w Bibliotece Raczyńskich, sala nr 1.
Subskrybuje zawartość